O' Sensei Morihei Ueshiba

 

Morihiro SAITO Sensei

 

Lewis Bernaldo de Quiros

 

Filip Schuerbeke